Medewerkersmonitor

De benchmarkgroep "engagement medewerkers psychiatrische ziekenhuizen" telt inmiddels 17 ziekenhuizen. Het onderzoeksinstrument dat BING Research heeft ontwikkeld voor medewerkers en artsen gaat tot in het hart van de organisatie. De rapportage biedt actierendement tot op afdelingsniveau. Bovendien kan ieder ziekenhuis eigen accenten leggen om het onderzoeksinstrument af te stemmen op de eigen organisatie.

Sla nu 3 vliegen in één klap!

Cultuurmeting Patiëntveiligheid 2015 + engagement + analyse psychosociale risico's

+32 (0) 15 24 28 88

Dominique Verhaeghe

Research Coach

PZ Sint-Camillus scoort hoog in tevredenheidsenquêtes

“Communicatie als doorslaggevende factor”, aldus directeur Marc Vermeire en kwaliteitscoördinator Patrick Bruyneel.

Een tevredenheidsonderzoek is als een thermometer

Psychiatrisch Ziekenhuis PZ Heilige Familie in Kortrijk ziet tevredenheidsonderzoek als een soort thermometer.

Heeft u vragen?

+32 (0) 15 24 28 88

Dominique Verhaeghe

Research Coach