Cultuurmeting Patiëntveiligheid combineren met andere metingen

Drie metingen dit jaar mogelijk via één onderzoeksinstrument!
Vrije keuze om metingen al dan niet te combineren via één tool


Geïntegreerd onderzoek:

* Meet het engagement en de loyaliteit van je medewerkers,
* Analyseer de psychosociale risico’s en de 5 A’s in lijn met de nieuwe wetgeving d.d. 1 sept 2014
* Maak een foto van de lichamelijke, emotionele en mentale symptomen, breidt het onderzoek uit met de verplichte Cultuurmeting Patiëntveiligheid 2015.

Gevalideerd instrument

Medewerkersmonitor 300x200 zw.jpgEind 2014 hebben wij ons meetinstrument Engagement Medewerkers en Medewerkersmonitor laten valideren door de Universiteit van Gent, afdeling Health & Demographic Research. In het kader van de nieuwe wetgeving rond Psychosociale Risico’s werd onze tooling uitgebreid en aangepast aan de nieuwe eisen. 

Voor wie interessant?

Met name voor ziekenhuizen die in de loop van 2015 plannen hebben om een tevredenheids- en/of engagementmeting onder hun medewerkers uit te voeren, adviseren wij de analyse psychosociale risico’s op te nemen.  Het is voor een ziekenhuis logistiek zwaar om twee aparte metingen te lanceren, laat staan bovendien de cultuurmeting onder zorgverstrekkers via een apart tool te laten lopen.
Voor die ziekenhuizen bieden wij een geïntegreerd meetinstrument aan. Heeft u als ziekenhuis geen plannen om een onderzoek te lanceren onder medewerkers, dan kunnen wij faciliteren bij de Meting Cultuur Patiëntveiligheid 2015. Na het collecteren van de data, leveren wij het bestand dat aan de overheid kan worden doorgestuurd.

De drie onderdelen:


1.    Engagementsmetingen onder Medewerkers:
Sinds 1986 onderzoeken wij de tevredenheid van medewerkers. Perceptiemetingen is onze core busines. Vanaf het jaar 2000 zijn verder gespecialiseerd in het begeleiden van ziekenhuizen bij perceptiemetingen onder medewerkers, patiënten, artsen en huisartsen. Ruim 25 ziekenhuizen maakten reeds gebruik van onze diensten. Wij beschikken derhalve over uitgebreide benchmarkgegevens.

2.    Analyse Psychosociale Risico’s:  
Door de nieuwe Belgische wetgeving van 1 september 2014 rond het welzijn van de werknemer bij de uitvoering van hun werk, wordt het begrip psycho-sociale risico’s geherdefinieerd. Om die reden heeft de universiteit van Gent voor ons een validatietraject uitgevoerd. Het onderzoeksinstrument werd getoetst aan andere internationale instrumenten. Bovendien werd de structuur en de kwaliteit van de beschikbare data beoordeeld. In het kader van de nieuwe wetgeving werd getoetst of de zogenaamde 5 A’s aanwezig waren als mogelijke risicofactoren. Die 5 A’s staan voor Arbeidsorganisatie, Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsomstandigheden, Arbeidsinhoud en Arbeidsrelaties. De verbeteringen en aanvullingen zijn inmiddels doorgevoerd. Het nieuwe gevalideerde instrument slaat dus twee vliegen in 1 klap.

3.    Meting Cultuur Patiëntveiligheid 2015:
In opdracht van de federale overheid dient ieder ziekenhuis in België in de loop van 2015 een meting cultuur patiëntveiligheid uit te voeren. Wij kunnen faciliteren bij de online of papieren datacollectie van dit onderzoek en bij de aanmaak van het databestand conform de richtlijnen van de overheid. Mocht een ziekenhuis plannen hebben om in de loop van 2015 een onderzoek onder medewerkers te lanceren, dan kunnen de vragen van de cultuurmeting hieraan worden toegevoegd. De logistieke workload en de kosten worden hierdoor behoorlijk verlaagd.

Bovendien….

-    rapporteren wij tot op afdelingsniveau middels een actiegerichte papieren rapportage
-    worden de resultaten van het onderzoek opgeladen in een performant online dashboard
-    voorziet onze Research Coach het ziekenhuis tijdens het hele onderzoekstraject van advies
-    ondersteunen wij het ziekenhuis om een maximale respons te bereiken
-    worden de resultaten van het onderzoek samen besproken
-    wordt onderling afgestemd hoe het ziekenhuis maximaal rendement kan halen uit het onderzoek
-    staat een team van medewerkers paraat om het project tot een succes te makenDeel dit artikel

Voorgaande items

Bewoners- en familiemonitor meet tevredenheid en loyaliteit.

Maak van iedere bewoner een ambassadeur van uw organisatie.

Psychosociale risicoanalyse welzijn op het werk.

De Belgische welzijnswetgeving uit 2014 biedt het regelgevend kader. We zoeken het uit.

Hoe de veerkracht van medewerkers verbeteren?

Veerkracht is als een spier. Train de veerkrachtspier!

Waarom zou een ziekenhuis de lat hoog moeten leggen?

Een tevreden patiënt is niet altijd ook een loyale patiënt. Over de meerwaarde van uw promoters.

Professor aan het woord

Een blik op creatieve HRM-oplossingen, door Professor Peggy De Prins, Academic Director Antwerp Management School

“Het personeelsbeleid is een cruciale factor”

Vlaams minister Jo Vandeurzen over de zin van grootschaligheidsonderzoeken

Heeft u vragen?

+32 (0) 15 24 28 88

Dominique Verhaeghe

Research Coach