Huisartsenmonitor

Sedert 2015 onderzoekt BING Research met de Huisartsenmonitor doorverwijsgedrag van huisartsen. Daarbij wordt het voorkeursziekenhuis van huisartsen of specialisten per verzorgingsgebied in kaart wordt gebracht. Naast voorschrijfgedrag analyseert de Huisartsenmonitor de perceptie van de huisarts-specialist over de dienstverlening van het ziekenhuis. Bekijk hieronder waar de Huisartsenmonitor in detail op inzoomt:

Maak van iedere huisarts een ambassadeur van uw ziekenhuis!

Huisartsenmonitor: bevraag één van uw belangrijkste stakeholders als doorverwijzers.

+32 (0) 15 24 28 88

Dominique Verhaeghe

Research Coach

De Huisartsenmonitor zoomt in op:

 

 • Doorverwijzingsgraad per ziekenhuis
 • Voorkeursziekenhuis per pathologie in de regio
 • Imago van het ziekenhuis in vergelijking tot de andere ziekenhuizen in de regio
 • Sterktes en zwaktes van het ziekenhuis volgens de doorverwijzer
 • Performantie van het ziekenhuis
 • Het onthaal
 • De verpleging
 • De kwaliteit van de zorg
 • De communicatie met de patiënt en doorverwijzer
 • De informatieverstrekking bij oproep en ontslag
 • De spoedafdeling
 • De elektronische gegevensuitwisseling
 • De aanbevelingsgraad
 • De verwachtingen van de huisarts

 

 

 

Meer over de Huisartsenmonitor?

+32 (0) 15 24 28 88

Dominique Verhaeghe

Research Coach