Huisartsenmonitor

Begin 2015 start BING Research met de Huisartsenmonitor waarbij het voorkeursziekenhuis van huisartsen of specialisten per verzorgingsgebied in kaart wordt gebracht. Naast voorschrijfgedrag analyseert de Huisartsenmonitor de perceptie van de huisarts-specialist over de dienstverlening van het ziekenhuis. Bekijk hieronder waar de Huisartsenmonitor in detail op inzoomt:

Social media neemt de rol van de huisarts als doorverwijzer over

Maak van iedere huisarts een ambassadeur! Lancering Huisartsenmonitor begin 2015

+32 (0) 496 54 72 20

Ingrid Goovaerts

Research Coach

De Huisartsenmonitor zoomt in op:

 

 • Doorverwijzingsgraad per ziekenhuis
 • Voorkeursziekenhuis per pathologie in de regio
 • Imago van het ziekenhuis in vergelijking tot de andere ziekenhuizen in de regio
 • Sterktes en zwaktes van het ziekenhuis volgens de doorverwijzer
 • Performantie van het ziekenhuis
 • Het onthaal
 • De verpleging
 • De kwaliteit van de zorg
 • De communicatie met de patiënt en doorverwijzer
 • De informatieverstrekking bij oproep en ontslag
 • De spoedafdeling
 • De elektronische gegevensuitwisseling
 • De aanbevelingsgraad
 • De verwachtingen van de huisarts

 

 

 

Meer over de Huisartsenmonitor?

+32 (0) 496 54 72 20

Ingrid Goovaerts

Research Coach